Leider van het Bijbelse volk Israël. Bevrijdt zijn volk van de slavernij in Egypte.  Organiseert de Uittocht. Leidt het volk door de woestijn, maar mag zelf het Beloofde Land niet betreden. Dat land heette in die tijd Kanaän. Later werd het Israël genoemd en nog weer later Palestina. Een deel ervan heet vanaf 1948 weer Israël. In onze tijd precies het gebied waar Joden en Arabieren om vechten.

 

Belangrijk

Van Mozes als leider van het volk Israël is uit andere bronnen dan de Bijbel niets bekend. Hetzelfde geldt voor de meeste andere verhalen en personen uit de eerste bijbelboeken. Moderne bijbelgeleerden omschrijven de verhalen vaak als Joodse mythologie, min of meer vergelijkbaar met die van Grieken en Romeinen. Voor religieuze joden, christenen en moslims is Mozes een belangrijk persoon.

Naam

Over de naam Mozes bestaat onduidelijkheid. Volgens Psalm 18:17 (Hebreeuwse of joodse Bijbel, O.T.) betekent de naam ‘bevrijder, redder’. Volgens dezelfde psalm kan hij ook betekenen ‘de uit het water opgetrokkene’. Ook wordt wel beweerd dat Mozes een Egyptische naam is. Een paar mogelijke andere betekenissen: ‘kind van een onbekende vader’, ‘kind van Re’ en ‘kind van de Nijl’. Niet alleen over de naam maar ook over de oorsprong van Mozes zelf is en wordt veel gespeculeerd. Zo heeft de wereldberoemde psychoanalyticus Freud de gedachte uitgewerkt dat Mozes een Egyptenaar was. Meer hierover: http://www.robcassuto.com/Mozes.html

Familie

Mozes komt volgens de Bijbel uit de stam Levi en het geslacht Kahath. Zijn vader heet Abram en zijn moeder Jochebed (Jokébed). Hij heeft een drie jaar oudere broer, Aäron, en een twaalf jaar oudere zuster, Mirjam. Direct na zijn geboorte (circa 1525 v. Chr.) zet zijn Joodse moeder hem in een ‘biezen mandje’ op de Nijl. Hij wordt gevonden en gered door een Egyptische prinses.

Geschiedschrijver?

De eerste vijf Bijbelboeken (Tora of Pentateuch) worden aan Mozes toegeschreven. Ook hierover zijn tegenstrijdige theorieën in omloop. Een voor de hand liggende vraag is wie zijn overlijden in de woestijn – Mozes mocht wegens ongehoorzaamheid het Beloofde Land niet in – heeft beschreven.

Roeping na moord

Mozes wordt grootgebracht door zijn moeder en opgevoed aan het Egyptische hof. Een opvallend element in het verhaal van Mozes is dat hij het land uitvlucht wegens moord op een bewaker die een Hebreeër, een stamgenoot van Mozes, slaat. Mozes komt terecht in Midjan (Midjan), trouwt daar met Sippora en krijgt van zijn god (bij een brandende braamstruik) opdracht terug te gaan naar Egypte. Hij moet de strijd aangaan met de farao, de leider van Egypte.

Leider

Het lukt Mozes inderdaad het volk Israël weg te voeren uit de slavernij in Egypte. Hij geeft het verbond dat de God van Israël sluit aan het volk door, komt met de Tien Geboden en andere religieuze wetten en brengt het volk door de woestijn tot aan het Beloofde Land (Kanaän, nu Israël/Palestina). Mozes sterft voordat het nieuwe land wordt betreden. Een nieuwe leider, Jozua, neemt zijn taken over.

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten