Geeft commentaar op het conflict, gebaseerd op de Bijbel. Sterk pro-Israël.

 

Ter Horst publiceert artikelen over bijbelse onderwerpen en de conflictsituatie in Israël. In een artikel op zijn website beschuldigt hij de Europese leiders ervan, “langs de weg van terreur opnieuw te [willen] bereiken wat in het verleden mislukt is.” Met andere woorden, de Europese leiders zouden de Palestijnse terreurbewegingen zien als middel om het Joodse volk uit te roeien zoals ook geprobeerd werd tijdens de holocaust.

Verder stelt hij dat Europa geen einde wil maken aan het conflict, en eerder samenwerkte met het “moorddadige bewind” van Arafat door financiële steun te verlenen aan terroristische acties. In een antibijbelse houding zou Europa meewerken aan het “ontkennen van Israël’s recht op het oude Bijbelse land.” Ook is het volgens Ter Horst niet gerechtvaardigd om te spreken over ‘bezette gebieden’ (als het gaat om de Westoever en Gazastrook) omdat het “juist de Arabieren zijn, die grote delen van Israël’s thuisland bezet houden.”

De Verenigde Naties maken zich volgens Ter Horst schuldig aan het “demoniseren” van Israël. Zo zouden ruim 600 van de meer dan duizend resoluties van de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering tegen Israël gericht zijn, en geen tegen de Arabieren. Echter, “de Bijbel maakt op verschillende plaatsen duidelijk dat de wereld gestraft zal worden voor deze anti-Israëlhouding.”

Ten slotte blaast ook Nederland “een behoorlijk deuntje mee in het demoniseren van Israël en het omsmelten van Arafat’s terreurnest tot een compleet terreurstaatje…”. Nederlandse commentatoren Marcel van Dam en Gretta Duisenberg worden uitgebreid bekritiseerd, maar ook de acties van Nederlandse staatshoofden vandaag de dag en in het verleden zouden getuigen van een “pro-Palestijnse houding.” Voorbeelden hiervan zijn ontmoetingen van Hans van Mierlo, die “heimelijk” contacten onderhield met Palestijnen in Oost-Jeruzalem, en Ruud Lubbers met Arafat, waarbij de laatste hem omhelsde.

Verder noemt Ter Horst de “hartelijke” ontvangst van Arafat door premier Wim Kok en minister van BZ Jozias van Aartsen in 2001, en recentelijk het bezoek van minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot aan Arafat in Ramallah, die “het monster” Arafat na diens dood omschreef als “een historisch leider die zich eindeloos heeft ingezet voor zijn volk.”

Het bezoek van Bot aan Syrië waarmee die zich schuldig maakte aan het verlenen van “steun aan Palestijnse terreurbewegingen”, toont volgens Ter Horst nogmaals aan “dat Europa aan de kant staat van terreurstaten als Syrië en de Arabische terreurgroepen in hun strijd tegen Israël.” Ook zou Nederland onlangs in haar rol als EU-voorzitter de andere EU-lidstaten hebben overgehaald om in de VN Algemene Vergadering unaniem vóór te stemmen bij de resolutie over het Israëlische veiligheidshek, “waarin Israël veroordeeld werd.”

Veel christenen zien volgens Ter Horst niet in wat Gods bedoeling is met Israël. Hij stelt dat velen ten onrechte denken dat “het aandeel van de Joden in de kruisiging van Jezus” een teken was van de “definitieve opheffing van Gods belofte aan Israël.”

Ter Horst is somber over de toekomst van het Midden-Oosten, en over de mogelijkheid van vrede. Over president Abbas, opvolger van de Palestijnse leider Arafat, zegt Ter Horst in een interview met de EO dat hij “met twee monden spreekt”, dat hij zich in het westen gematigd voordoet maar tegen Arabieren strijdlustige taal spreekt. Ook gelooft Ter Horst niet dat Abbas er in zou kunnen slagen, het terrorisme onder Palestijnen uit te bannen. “Hele generaties zijn daar met haat geïndoctrineerd,” aldus Ter Horst. “Hoe moet dat goedkomen? In alle nuchterheid: het kan niet meer goedkomen.”

Volgens Ter Horst zijn de problemen onoplosbaar “omdat er achter dit conflict een geestelijke strijd zit waarvoor de oplossing pas komt als de Messias terugkomt.” Echter, “dat neemt de verantwoordelijkheid van mensen niet weg, om in elk geval zowel aan Joodse als Arabische kant een betere situatie te creëren.”

 

Meer informatie:

http://home.kpn.nl/fm-ter-horst

 

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten