Vrije Encyclopedie van het Conflict IsraŽl - Palestina
www.vecip.com
   


Nieuwswaarde

 

 

                Of en zo ja hoeveel nieuwswaarde een gebeurtenis heeft wordt hoofdzakelijk bepaald door nieuwsmedia als kranten, radio en televisie, internet.

                Dagelijks komen enorme aantallen nieuwsfeiten bij de redacties binnen. De hoeveelheid nieuwswaarde die aan een bericht wordt toegekend is afhankelijk van allerlei factoren. De relatie tussen redactie en doelgroep speelt een rol. Hoe interessant is het voor onze lezers/abonnees? Willen ze dit wel lezen/horen/zien? Wat is de omvang? Wie zijn erbij betrokken? Waar komt het vandaan? Komt het van dichtbij of ver weg? Heeft het directe gevolgen voor de lezers of voor landgenoten? Wat zijn de economische gevolgen van het nieuws voor speciaal mijn land? Past het in het beeld dat we eerder geschetst hebben?

                Niet altijd is de nieuwswaarde van een gebeurtenis duidelijk. Dat is zeker het geval als het conflict tussen IsraŽl en Palestijnen aan de orde komt.

                In het Midden-Oosten zijn mťťr conflicten aan de gang dan alleen tussen IsraŽl en de Palestijnen. Desondanks wordt juist dat conflict door velen - onterecht en onjuist - aangeduid als ďhet Midden-OostenconflictĒ. Sommige andere oorlogen in de regio kosten een veelvoud aan slachtoffers en hebben voor grotere groepen mensen consequenties.

                Al jaren worden de gebeurtenissen in de strijd tussen IsraŽl en Palestina breed uitgemeten in de media in Europa, de Verenigde Staten en de Arabische wereld. Het conflict is dikwijls vůůrpaginanieuws. Andere conflicten en oorlogen die in omvang veel groter zijn, zich wellicht dichterbij afspelen en meer mensenlevens eisen komen in de media veel bescheidener aan bod.

                Veel Amerikaanse media hebben zich vanaf het begin van het conflict pro-IsraŽlisch opgesteld. Dat heeft de publieke opinie beÔnvloed: voor veel Amerikanen zijn de Israeliís de helden en slachtoffers en de Palestijnen de boosdoeners.

                Als reactie op de berichtgeving in de VS hebben de Palestijnen alles in werking gesteld om ook hun stem in de wereld te laten horen en hun visies te verkondigen. Ze zochten contact met organisaties, media en universiteiten om aan hun boodschap bekendheid te geven.

                Een mogelijke verklaring voor de enorme media-aandacht voor het conflict, ligt in het belang van het Midden-Oosten voor de energievoorziening van de westerse wereld.

                Daarnaast is het conflict een oorlog tussen de Arabische wereld en het moderne westen, waar IsraŽl stevige banden mee heeft. Immers, niet alleen de Palestijnen maar ook andere Arabische landen zijn bij het conflict betrokken.

                Na 9-11, de terreuracties in de VS, is de spanning tussen het (christelijke) Westen en de islamitische wereld toegenomen. Dit heeft een toename in de aandacht voor het conflict tot gevolg.

                De joodse godsdienst heeft aan de basis gestaan van christendom en islam. Voor miljarden gelovigen heeft de berichtgeving over het ďheilige landĒ extra nieuwswaarde.

                IsraŽl werd gesticht met hulp van het Westen. Het waren de Britten die de joden een eigen staat beloofden en na de Tweede Wereldoorlog werd deze staat onder invloed van het Westen gesticht. Dat maakt nieuws rond de staat IsraŽl extra interessant.

                Naast een buitenproportionele aandacht in de media is er tevens sprake van eenzijdige berichtgeving.

                Regelmatig worden media ervan beschuldigd het conflict van ťťn kant te belichten. Daarnaast worden verschillende termen gebruikt voor dezelfde daden.

                Zo is in de Arabische wereld de berichtgeving overwegend pro-Palestijns. In de westerse wereld is de berichtgeving overwegend pro-IsraŽlisch.

                Het politieke engagement in de wereld maakt de media tot instrument in de strijd. Via de media zijn groeperingen immers in staat de publieke opinie te beÔnvloeden.

                Volgens sommigen is er maar ťťn oorzaak voor de buitenproportionele aandacht: ďomdat er joden bij betrokken zijnĒ. Factoren als diaspora, pogroms, antisemitisme, zionisme en antizionisme zou deze groep in de schijnwerper plaatsen.

                Het Europese schuldgevoel over de holocaust zou berichten over joden toegevoegde nieuwswaarde verlenen. Veel waarnemers hebben kritiek op de IsraŽlische overheid. Ze verwachten van een volk dat zo veel  ervaring heeft met onderdrukking en uitroeiing een veel wijzer en vooral milder beleid ten aanzien van de Palestijnen. Uitlatingen van IsraŽlische bestuurders worden scherp geanalyseerd.

                Een enkeling maakt er een fobie van: ďde joden beheersen zonder dat we het merken de wereldĒ. Volgens hen zou de nieuwswaarde net zo groot zijn als de joden een gebied in Afrika of AziŽ zouden bezetten. Omgekeerd lijkt in het Westen nauwelijks belangstelling te zijn voor Arabische gruwelijkheden in de omringende landen.

                Op internet zijn allerlei websites te vinden die zich bezighouden met het zoeken naar de waarheid (ďfact findingĒ) in de berichtgeving over het IsraŽl-Palestinaconflict. De objectiviteit blijkt bij nader inzien bijna altijd te worden beÔnvloed door de eigen zienswijze, meestal gebaseerd op een religieuze of politieke richting.

                Volgens sommige communicatiespecialisten is 100% objectiviteit niet mogelijk: uit iedere vorm van berichtgeving blijkt de achtergrond van degene die het bericht opstelt of publiceert. Nieuwswaarde ligt volgens hen dicht tegen propaganda aan.
Gerelateerde onderwerpen:

9- | Antisemitisme | Arabische wereld | Britten | Christendom | Diaspora | Europa | Godsdienst | Holocaust | Islam | IsraŽl- | Joden | Objectiviteit | Palestijnen | Palestina | Pogroms | Propaganda | Tweede Wereldoorlog | Verenigde Staten | VS | Zionisme Propagandamachines |

Thema's:


  • Varia
  • Nieuwsmedia

  • www.vecip.com

    Zoek via Google in deze site naar:
    Voeg deze site toe aan favorieten