Vrije Encyclopedie van het Conflict IsraŽl - Palestina
www.vecip.com
   


Vervangingstheologie (of: substitutietheologie)De door christelijke denkers ontwikkelde gedachte dat
''de Joden'', dan wel het oorspronkelijke volk IsraŽl,
als uitverkoren volk door God zou zijn vervangen door
de Kerk, d.w.z. de vanuit Rome bestuurde rooms-katholieke kerk.

De Kerk van Rome: Gods nieuwe liefde?Volgens de aanhangers van dit dogma heeft God na de dood van Jezus Christus een verbond gesloten met de christelijke Kerk. Het oude verbond, dat met IsraŽl, zou daarmee verbroken zijn.


Een belangrijk aspect ervan is het verdwijnen van het Jodendom uit IsraŽl (diaspora), nadat de Romeinen Jeruzalem hadden verwoest (132-135 n. Chr.). Een ander opmerkelijk aspect is dat de Kerk besloten heeft de Bijbel in twee delen te splitsen. Het oorspronkelijke Hebreeuwse deel kreeg de tamelijk denigrerende titel Oude Testament; het latere, christelijke deel werd het Nieuwe Testament.

 

Augustinus heeft de theorie ontwikkeld. Andere kerkgeleerden hebben de idee met gretigheid overgenomen. Vanzelfsprekend is dit christelijke leerstuk Joden niet alleen een doorn in het oog. Door de eeuwen heen heeft de Kerk op basis van de vervangingstheorie Joden gediscrimineerd en vervolgd.


De laatste jaren hebben veel christenen de idee losgelaten. De Holocaust neemt bij het veranderde denken een niet geringe plaats in. De juiste houding vinden tegenover het Joodse volk, oftewel het oude, bijbelse IsraŽl, levert in de christelijke wereld nog vandaag problemen op. Dat geldt zowel voor de rooms-katholieke als de protestante gemeenschap.


Ook het nieuwe IsraŽl, de Joodse staat van 1948, is niet gemakkelijk te integreren in de christelijke denkwereld. De ('onverbrekelijke') solidariteit met Gods volk staat op gespannen voet met het medelijden dat veel christenen voelen voor de Palestijnse Arabieren.

Meer informatie:
Gerelateerde onderwerpen:

Bijbel | Christenen | Diaspora | Dogma | God | Holocaust | IsraŽl | Jeruzalem | Jezus | Joden | Jodendom | Kerk | Oude Testament

Thema's:


  • Antisemitisme, Jodenvervolging, Jodenhaat
  • Christendom
  • Christelijk anti-semitisme

  • www.vecip.com

    Zoek via Google in deze site naar:
    Voeg deze site toe aan favorieten