Vrije Encyclopedie van het Conflict IsraŽl - Palestina
www.vecip.com
   


Moslims

632

Aanhangers van de islam.


Moslims tijdens het gebedNiet heilig
Moslims aanbidden Allah. Volgens de gangbare opvatting is Allah dezelfde god als die van joden en christenen. Het heilige boek van de moslims is de Koran, die door de engel GabriŽl zou zijn  gedicteerd aan Mohammed, die als de grote profeet van de islam wordt beschouwd. In tegenstelling met het christendom, dat Jezus Christus als Gods zoon en daarmee als deel van de heilige drie-eenheid aanbidt, wordt de profeet Mohammed niet als heilige aanbeden: alleen Allah is heilig.
 
Cijfers
Het aantal moslims op onze planeet wordt geschat op tussen 1.2 en 1,5 miljard. Nog geen vijfde van de moslims is Arabier. Ook zijn lang niet alle Arabieren belijdend moslim. Ook zouden veel moslims de islam slechts in naam aanhangen, maar in feite hetzij ongelovig zijn, hetzij een andere godsdienst aanhangen. Vooral zou dat gaan om landen waar de islam niet de overheersende godsdienst is. Volgens islamcritici is het voor moslims gevaarlijk, zich openlijk als afvallige te manifesteren.


IndonesiŽ telt 180 miljoen moslims en heeft daarmee de grootste moslimbevolking ter wereld. Andere landen met een moslimmeerderheid zijn o.a.: ArmeniŽ, Afghanistan, GeorgiŽ, Pakistan, Soedan en SomaliŽ. Na IndonesiŽ wonen de meeste moslims in Pakistan met 130 miljoen, India 120 miljoen, Bangladesh 115 miljoen, Turkije 65 miljoen, Iran en Egypte 58 miljoen.

In Nederland woonden per 1 januari 2003 bijna 920.000 moslims (De Telegraaf, 14 oktober 2003). Sinds 1995 is hun aantal gegroeid met 294.000. (Het artikel vermeldt verder: 40% van onze landgenoten is niet kerkelijk, 31% noemt zich rooms-katholiek, 14% is hervormd, 7% is gereformeerd).
Moslims maken in ons land nu 5% van de bevolking uit, waarmee zij in omvang de vierde levensbeschouwelijke groep vormen. Bijna 320.000 in ons land wonende moslims komen uit Turkije; 285.000 komen uit Marokko. Uit een eind 2004 gehouden enquÍte blijkt dat de helft van de in ons land wonende moslims een eigen politieke partij wil.
 
Dreiging
In veel westerse landen krijgt de aanduiding moslims na ď9-11Ē een bijklank van discriminatie en xenofobie, enigszins vergelijkbaar met het nog steeds beladen woord ďJodenĒ. In ons land, maar ook in de ons omringende landen en de VS, staan sindsdien mensen op die de Ďonbelemmerde toestroom van moslimsí willen beperken of stoppen. Ook wordt wel gesproken over het weren van Ďkansarme niet-westerse allochtonení.
Motieven hiervoor zijn onder meer 
-  de toegenomen (kleine, straat-) criminaliteit, die voor 60 tot 70% zou worden veroorzaakt door genoemde maar niet verder gespecificeerde groep 
-   vermeende positieve discriminatie (voorkeursbehandeling, bijv. bij de beschikbaarstelling van huurwoningen) 
-   werkloosheid en uitkeringen, waar deze groep meer van zou profiteren dan andere.

Een andere vermeende dreiging is die van de islamisering. Veel mensen vrezen dat het aantal moslims in de westerse wereld dusdanig zal toenemen dat zij een meerderheid kunnen gaan vormen. Dat zou leiden tot achteruitgang op allerlei gebied, waarvan verminderde welvaart en verlies van (religieuze) vrijheid het meest genoemd worden.
 Meer informatie:

ß    Klik hier voor een keuzemenu websites over de islam.

ß    Klik hier voor een keuzemenu onderwerpen op deze site over moslims en de islamitische wereld.

ß    Klik hier voor een lijst van websites die zich bezighouden met de vermeende islamisering (pro en contra).

ß    Een informatieve site is www.moslim.nl.

ß    Speciaal voor vrouwen is er www.moslima.nl.

ß    De site www.evangelie-moslims.nl wordt gemaakt door christenen die verklaren te willen tegengaan dat moslims als de zondebok van vandaag worden beschouwd.

ß    Religieuze standpunten op islamitische basis (o.a. hoe zich te bekeren) zijn te vinden op www.overislam.nl.
Gerelateerde onderwerpen:

Allah | ArmeniŽ | Christendom | Christenen | Discriminatie | Egypte | GabriŽl | GeorgiŽ | God | Godsdienst | India | Iran | Islam | Jezus | Joden | Koran | Marokko | Mohammed | Pakistan | Soedan | SomaliŽ | Turkije | VS | Xenofobie

Thema's:


  • Islam
  • Religie (algemeen)

  • www.vecip.com

    Zoek via Google in deze site naar:
    Voeg deze site toe aan favorieten