Vrije Encyclopedie van het Conflict Israėl - Palestina
www.vecip.com
   


AssyriėrsVerdwenen volk. Maakte deel uit van het Semitische ras, waar ook Arabieren en Joden bij horen. Gedurende het grootste gedeelte van het O.T. bezette dit volk het noordelijke deel langs de Tigris van wat nu Irak heet.

De zikkurat van Assur 
Na de dood van koning Salomo, rond 930 v. Chr. (er zijn ook andere dateringen) wordt het land - na een opstand - opgesplitst in twee aparte koninkrijken, Israėl en Juda. In 722 v. Chr. veroveren de Assyriėrs het koninkrijk Israėl (= de tien noordelijke stammen).  De Assyriėrs voeren de inwoners van Israėl, ook wel het Noordelijk Rijk genoemd, in ballingschap weg. Dit deel van het Israėlitische volk verdwijnt in de geschiedenis, d.w.z. dat ze vermoedelijk volledig zijn opgegaan (assimileren) in het volk dat ze veroverd heeft. 


De Assyriėrs zijn de buren van de Babyloniėrs. Anderhalve eeuw later, in 586 v. Chr., veroveren die het koninkrijk Juda (de twee zuidelijke stammen, die van Juda en Benjamin) en voeren een groot deel van de bevolking in ballingschap af. 

De belangrijkste steden van de Assyriėrs zijn Ninevé, Assur en Kalah. Aan Ninevé is een merkwaardig bijbelverhaal verbonden. De profeet Jona krijgt van God opdracht de heidense stad te bekeren. Hij weigert, gaat naar de kuststad Joppe (de stad die nu Jaffa heet) en vertoeft tijdelijk in een walvis. Daarna vervult hij zijn opdracht. Theologen noemen dit de start van het universalisme. In dit verhaal lijkt God zich voor het eerst druk te maken over het ‘zielenheil’ (bedoeld wordt behoud of redding voor de eeuwigheid) van andere volken dan de Joden.

In 735 v. Chr. verslaan de Assyriėrs de Babylonische vijanden van Juda, maar keren zich vervolgens tegen Juda. In 701 v. Chr. belegert het Assyrische leger Jeruzalem,  onder leiding van Sanherib. In archeologische zin is het volk is bekend geworden door teksten op bewaard gebleven kleitabletten (te zien in o.a. het Egyptisch Museum in Cairo). 

Meer informatie:
Gerelateerde onderwerpen:

God | Israėl | Jeruzalem | Joden | Salomo

Thema's:


  • Landen, rijken, volken, steden, gebieden
  • Onderhandelingsgeschiedenis

  • www.vecip.com

    Zoek via Google in deze site naar:
    Voeg deze site toe aan favorieten