Vrije Encyclopedie van het Conflict Israël - Palestina
www.vecip.com
   SPRINGPLANK  PRO & CONTRA

Hieronder vind je links/urls die - rechtstreeks of zijdelings - met het conflict te maken hebben.

Pro-Israëlisch en pro-Palestijns. Linksom, rechtsom, controversieel, tegendraads, fundamentalistisch, 

joods, christelijk, islamitisch, atheïstisch, liberaal, libertijns.

______________________________________________________


Petitie tegen antisemitisme


In NL scheren we NIET alle moslims over één kam. We stellen de in NL wonende moslims NIET medeverantwoordelijk voor de daden van ISIS, Hamas, Hezbollah, Moslimbroederschap, Boko Haram, Taliban en andere islamitisch geïnspireerde (terreur-) organisaties.


In NL scheren we ook niet alle Joden over één kam. We stellen de in NL wonende Joden NIET medeverantwoordelijk voor wat er in Israël/Gaza gebeurt. Zoals bekend zijn veel Joden (ook in Israël) er zelfs fel tegen gekant. Is het gepast om dit conflict uit te vergroten en van de veel omvangrijker moordpartijen tussen moslims onderling (Syrië, Irak, Libië, Jemen) weg te kijken? Met vele honderdduizenden - zo niet miljoenen - burgerslachtoffers?


Tijdens een demonstratie in Den Haag werd opgeroepen alle Joden te doden. Wie dat gepast vindt hoeft op de hier aangeboden link niet te reageren. Vindt u het antisemitisme in z’n zuiverste vorm - herinnerend aan de jaren dertig van de vorige eeuw? Wilt u protesteren?  


http://www.petities24.com/stop_antisemitisme

 

Actueel artikel uit 2010 (NRC, auteur Elsbeth Etty). Afsluitende zin: Het alternatief is zwijgen en wie zwijgt, stemt toe. Etty’s opinie roept veel - deels nogal heftige - reacties op:  


http://weblogs.nrc.nl/etty/2010/06/29/hedendaags-antisemitisme-en-anti-antiracisme/  _________________________________________________________________________________

De tunnels van Gaza. Onverwacht neveneffect van de Israëlische blokkade.

Uitgebreid verslag van de geschiedenis van 10 jaar tunnels (zomer 2012; auteur Nicolas Pelham, Institute for Palestine Studies). Geen woord over de situatie van vandaag: meer dan 30 tunnels, niet voor het smokkelen van goederen maar volgens nieuwsmedia ‘speciaal aangelegd om Hamasterroristen binnen Israël vrij spel te geven.’  Site bevat tientallen andere relevante artikelen, "met de nadruk op vreedzame oplossing van het conflict".

http://www.palestine-studies.org/journals.aspx?id=11424&jid=1&href=fulltext

_________________________________________________________________________________________________

Nieuws (over Israël, Gaza) dat u niet vindt op CNN of FOXNEWS.

‘Onafhankelijke nieuwbron’, onderhouden door Tom Feeley (San Diego, USA). Biedt honderden artikelen aan, meestal met een opzienbarende ‘andere kijk’. Onderwerpen: Israël’s terreur in de Gazastrook, en de USA als grootste veroorzaker van burgerdoden. Maar ook over Oekraïne Rusland en MH17, het geweld in Libië, Egypte, Syrië en Irak en andere conflicten van vandaag.

http://www.informationclearinghouse.info/

_________________________________________________________________________________________________

Pleidooi: verdedigbare grenzen voor Israël (video)

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=k2hZ6SlSqq0

_________________________________________________________________________________


Waarom mogen Joden niet in Judea wonen? Over religieuze haat, de media en Israël

    “A Jew who lives in Judea and Samaria has the same right to live there as a Frenchman has a right to live in France, a German in Germany or an Arab in Arabia. The truth is that those who say Jews have no right to live in Judea are the same people who said no Jews had a right to live in Germany or in Poland or anywhere. Furthermore, if Jews have no right to live in that part of Israel called “The West Bank” of the Jordan, why do Arabs have a right to live in Haifa, Tel Aviv and even Yerushalayim?” (Auteur: Dr Gerhard Falk)

http://jbuff.com/c060701.htm

_______________________________________________________________________________

Challenges of monitoring, reporting, and fact-finding during and after armed conflict

“Fear can lead victims and witnesses to withhold evidence or give deliberately erroneous accounts of incidents. In Gaza, I received partial or inaccurate information by relatives of civilians accidentally killed in accidental explosions or by rockets launched by Palestinian armed groups towards Israel that had malfunctioned and of civilians killed by Israeli strikes on nearby Palestinian armed groups’ positions. When confronted with other evidence obtained separately, some said they feared reprisals by the armed groups.” Zinsnede uit een artikel van de PHAP (auteur Donatella Rovera).

http://phap.org/thematic-notes/2014/april/challenges-monitoring-reporting-and-fact-finding-during-and-after-armed-co

_________________________________________________________________________________


Wankelt het pact tussen links Nederland en de extremistische moslims (met Jodenhaat als bindmiddel)?

“Gaza werd de grootste openluchtgevangenis en een nieuw Auschwitz genoemd. Dat laatste blijkt op een mirakel te berusten, want het Palestijnse volk nam toe van 800 duizend tot 8 miljoen vluchtelingen. Niet gek voor een volk van welke gezegd wordt dat Joden er een etnische zuivering en genocide op uitvoeren.”


http://filantropius.wordpress.com/2014/07/21/links-krijgt-de-ontketende-jodenhaat-in-eigen-rug-gestoken/

_____________________________________________________________________


Zin en onzin van jongensbesnijdenis

Een argument dat Israëlcritici aanvoeren om de beeldvorming over Joden te beïnvloeden is de verminking die religieuze joden (laten) aanbrengen aan hun mannelijke kinderen van acht dagen oud. Het onderwerp is omstreden. Het is in het verleden al vele malen aan de orde geweest, zoals in de duistere jaren 1930. Steeds opnieuw ontstaat discussie. Als religieuze gewoonte wordt de ingreep ook in de islamitische wereld uitgevoerd. In het Westen (U.S.A.) als medische correctie. En in Afrika als preventief middel tegen AIDS. De Amsterdamse filosoof Spinoza had er een mening over. En een Duitse rechter deed uitspraak.  

http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/09/de-verborgen-motieven-achter-de-strijd-van-het-humanistisch-verbond-tegen-jongensbesnijdenis

http://spinoza.blogse.nl/log/spinoza-over-besnijdenis.html (met tientallen belangwekkende reacties pro en contra)

____________________________________________________________________________________


UNRWA veroordeelt het plaatsen van raketten in VN-school

De hulporganisatie van de VN [speciaal opgericht voor Palestijnse vluchtelingen; red.] eist volledig respect voor de onschendbaarheid [sanctity = heiligheid; red.] van haar gebouwen in de Gazastrook.

http://www.unrwa.org/newsroom/press-releases/unrwa-strongly-condemns-placement-rockets-school

_________________________________________________________________________________


Heel Israël is het onvervreemdbaar eigendom van de Arabieren

Toespraak van Hamasleider Khaled Mash’al, op Al Aqsa tv, 7 december 2012 (duur: 9.27 min.): “We zullen nooit een centimeter van Palestina opgeven. Het land is Arabisch en islamitisch en zal dat eeuwig blijven.”

https://www.youtube.com/watch?v=_0DiQRO_49M

En hier interview met Mash'al op BBS's HARDTalk. Duidelijke vragen Ontwijkende antwoorden.

http://m.youtube.com/watch?v=EbxGzE4NeLE

________________________________________________________________________________


Hoeveel procent van het Amerikaanse volk staat achter Israël?

Uit dit artikel met de min of meer misleidende titel ’Pew Poll: Americans Overwhelmingly Support Israel’ blijkt dat niet meer dan de helft van de Amerikanen achter Israël staat.

http://www.newsmax.com/Newsfront/poll-americans-support/2014/07/17/id/583331/

_________________________________________________________________________________

Premier Canada veroordeelt  Obama en het Westen wegens het niet verlenen van steun aan Israël

‘Israël moet niet alleen geen staakt-het-vuren overeenkomen, maar Israël moet met zijn aanvallen doorgaan tot door de Iran gesteunde terreur van Hamas (...) in z’n geheel is geëlimineerd. De raketaanvallen vanuit Gaza op Israël zijn terreuracties waarvoor geen rechtvaardiging is.’

http://www.breitbart.com/Big-Peace/2014/07/14/Canada-s-Harper-Condemns-Obama-and-West-for-Not-Supporting-Israel

____________________________________________________________________________

Christenen voor Israël heeft er niets van begrepen.

De pro-Joodse organisatie zit er compleet naast. Hetzelfde geldt voor de christelijke kerken. Wat is het probleem? Gebrek aan kennis! Sensationele interpretatie van de achtergronden van het lijden en sterven van Jezus Christus, aan de hand van tientallen bijbelteksten. Toespraak (of liever preek; duur circa 1 uur en 20 minuten) van kolonel G.J. van Loon namens het Israël Leerhuis. Titel: Israël, Juda, Joden, en het koninkrijk van God.

http://m.youtube.com/watch?v=bmrueOWq5GA

___________________________________________________________________________

Rupsje Nooitgenoeg eet de Palestijnse staat op

Volgens de auteur, Eva Ludemann op www.deondernemer.nl, pikt Israël sluipenderwijs het hele Palestijnse gebied in. Bewapende baardmannen met keppeltjes zetten een hekje op een heuveltop. De Palestijnen kunnen er niets tegen doen. Met in de staart een reactie van Likoed Nederland, waarin ‘een serie onjuistheden in de tekst’ wordt weerlegd.     - lees verder –   

_______________________________________________________________________________

Holocaust Leugens (Stop zionisme)

Controversiële site met als subtitel: ‘DE DATABASE over de gevaren van het zionisme’. Onderwerpen: de Joden hebben 60 miljoen mensen gedood (in de Sovjet-Unie), het getal  6 miljoen werd in de nieuwsmedia al in 1915, 1919 en 1938 genoemd, gaskamers hebben nooit bestaan, Zyklon-B werkt niet, concentratiekampen waren juist veilig voor Joden, na WOII waren er meer Joden i.p.v. 6 miljoen minder dan ervoor, Otto Frank was een collaborateur en het dagboek van Anna is bedrog, Elie Wiesel was een oplichter. Enzovoorts. Met een bijdrage van Hayo Meyer over de zionistische staat.     - lees verder -

_______________________________________________________________________________


Israël en het internationaal recht (video)


In een kleine 18 minuten legt Dr. Matthijs de Blois (UU) uit waarom hij het niet eens is met de heersende opinie dat Israël met de bezetting van Palestijns gebied het internationaal recht schendt. Het woord ‘bezetting’ noemt hij in strijd met de feiten. Hij spreekt liever van ‘betwiste gebieden’. Ook de beslissing van Internationaal Gerechtshof over de Muur vecht hij aan.


http://m.youtube.com/watch?v=A3vwQ4flsuA

______________________________________________________________________________ 


Obama’s vijandigheid tegen Israël


Franklin ter Horst, christen en onvermoeibaar strijder voor Israël, stelt zich kritisch op over president Obama. Ook Kerry en Abbas (PLO) krijgen er stevig van langs (basisartikel 2009; bijgewerkt februari 2014). Toegevoegd: een drietal opmerkelijke bijbelteksten – volgens de auteur met profetische waarde. Voor een serie andere kritische artikelen over het conflict kijk op http://www.franklinterhorst.nl/inhoud.html.                    - lees verder -  

_______________________________________________________________________________ 


Kerkelijk antizionisme!


Twee boze dominees tekenen protest aan. De gelijkschakeling van het lot van Christus en dat van de Palestijnen is onjuist. De PKN zou de banden met de Stichting Vrienden van Sabeel ('Oecumenisch centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie') eindelijk eens moeten verbreken. Opiniestuk van Elma Drayer in Trouw (‘Ik wreef mijn ogen uit maar het bericht bleek echt te kloppen’; 20 maart 2014).   - lees verder -  

_______________________________________________


Sleutel tot Vrede in het Midden-Oosten


De kakofonie van het dagelijkse nieuws doet ons soms de essentie van het Midden-Oostenconflict vergeten. Deze is even simpel als, tot nu toe, ongrijpbaar: een rechtvaardige en duurzame vrede tussen Israël en de Palestijnen. Steeds wordt een molensteen in de wereldwijde politieke vijver gegooid. De schokgolven vormen concentrische cirkels. De onmiddellijke slachtoffers zijn Israëlische burgers en - vooral - de Palestijnen.’ Zo luidt de inleiding van een brief, geschreven door drs. Jan Wijenberg, oud-ambassadeur, waarin hij ‘de schuld’ voor het conflict bij Israël legt.                           - lees verder - De pedagogiek van de Israël-vijandigheid


‘Al tientallen jaren lang is in Duitse schoolboeken heel veel Israël-vijandig leermateriaal te vinden. Daarbij wordt aan Israël openlijk of subtiel de grootste schuld van het Midden-Oostenconflict gegeven, de Palestijnse kant wordt constant niet verantwoordelijk gehouden en als slachtoffer voorgesteld. Door de staat gesanctioneerd wordt zodoende verhinderd dat jonge mensen zich een realistisch beeld kunnen vormen van het Midden-Oostenconflict.’ Zo begint een kritisch artikel over Duitse schoolboekjes van auteur Wilfried Bullinger. Uit het Duits vertaald door E.J. Bron)                    - lees verder -   

______________________________________________________________________________

Voortgaande vervullingen

‘Israël zal binnen niet al te lange tijd het hele gebied weer in bezit nemen.’ Een voorspelling, gebaseerd op een combinatie van de werkelijkheid van vandaag met profetische teksten uit het Oude Testament. Auteur: Jan van Barneveld. In de discussie onderaan wordt zelfs het Texaanse dorp Palestine bij de voorspellingen betrokken.                - lees verder - 

_________________________________________________________________________________


PALESTIJNSE JONGEREN IN ISRAELISCHE GEVANGENSCHAP

(Ingezonden) Auteur: Frans Jennekens, arts

Op 16 Maart 2013 maakt de Lancet melding van een rapport van Unicef (dd 6 Maart 2013) over Palestijnse minderjarigen in Israelische gevangenschap.  Jaarlijks worden ongeveer 700 kinderen opgepakt. Meestal gaat het daarbij om het gooien van stenen…                       - lees verder -  

___________________________________________________________________ 


EU moet beloften aan Palestijnen nakomen

Artikel in Trouw, 27 september 2013. Auteur: René Grotenhuis; voorzitter United Civilians for Peace, samenwerkingsverband van Icco, Cordaid, Oxfam Novib en IKV Pax Christi. Onderwerpen: de bezetting, Israëlisch onderdrukking van Palestijnen en de etikettering van producten uit de bezette/betwiste gebieden. Met meer dan 60 reacties. Deels tamelijk fel.

- lees verder -  

............................................................................................................. 

 De activistisch anti-Israelische AIV verduistert de werkelijkheid van het Arabisch/islamitisch conflict met Israel


 


Een becommentariëring van "Tussen Woord en Daad", Perspectieven op Duurzame Vrede in het Midden-Oosten (zie het originele rapport hieronder).

(De auteur, Wim Kortenoeven, bekend van boeken als Hamas, portret en achtergronden en De Kern van de Zaak, haalt het advies van het AIV op tientallen punten onderuit. Aan de orde komen de bezetting, het internationaal recht, de nederzettingen, de grenslijnen, de muur, etc. (pdf; 189 blz)  

- lees verder -

.............................................................................................................. 


TUSSEN WOORD EN DAAD

PERSPECTIEVEN OP DUURZAME VREDE IN HET MIDDEN-OOSTEN

(publicatie van de ADVIESRAAD INTERNATIONALE VRAAGSTUKKEN (ADVISORY COUNCIL ON INTERNATIONAL AFFAIRS) Ministerie van Buitenlandse Zaken) d.d.  maart 2013; pdf, 58 blz

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen, dat zich decennialang voortsleept, is wel treffend omschreven als een conflict tussen ‘de slachtoffers en de slachtoffers van de slachtoffers’.3 Er mag geen misverstand over bestaan dat de Holocaust en de Israëlische bezettingspolitiek twee volstrekt onvergelijkbare grootheden zijn. Evenmin mag er twijfel rijzen aan het recht van het Joodse volk in eigen staatsverband te leven in een veilige omgeving. Dit neemt niet weg dat de stichting van de staat Israël in 1948, met als voornaamste rechtvaardiging dit volk te vrijwaren van nieuwe vervolgingen, en later de Israëlische overwinning in de zesdaagse oorlog van 1967 hebben geleid tot groot onrecht bij de Palestijnen…                   

- lees verder -

.............................................................................................................. 

Het Moslim Broederschap Project
(publicatie uit 2006, overgenomen van antivenin.blogspot)

Stelt u zich eens voor: internationale politiemachten en Westerse geheime diensten ontdekken een twintig jaar oud document, opgesteld door de oudste islamistische organisatie ter wereld met één van de grootste terreurnetwerken; een document dat een uiterst geheim plan onthult om een “culturele invasie”en uiteindelijke verovering van het Westen op gang te brengen dat een vrijwel exacte afspiegeling is van de tactieken die meer dan twintig jaar lang door de islamisten zijn gebruikt. Men zou toch denken dat zulk nieuws in vette koppen…                                                     - lees verder -          

........................................................................................................... 

 

Conferentie In Beirut Over De Gezondheid Van Palestijnen

Door Frans GI Jennekens, arts

Op 5 en 6 Maart 2012  werd in de Amerikaanse Universiteit in Beirut de vierde bijeenkomst gehouden van “The Lancet-Palestinian Health Alliance”. The Lancet, een toonaangevende weekblad voor de medische wereld, neemt deel aan de organisatie van deze bijeenkomsten om Palestijnse onderzoekers ruggensteun te bieden en om hen te helpen hun volksgenoten bij te staan. Mensen hebben recht op de best mogelijke gezondheid. Dat geldt ook voor Palestijnen in de bezette gebieden, aldus The Lancet (Horton 2012a).

- lees verder -

............................................................................................................ 

 

Hitlers droom | De link tussen djihad en JodenhaatVolgens Matthias Küntzel heerst in het Westen een ongelooflijke blindheid voor de werkelijke motieven van het islamisme: een diepgewortelde Jodenhaat, mede geïnspireerd door nazi-Duitsland. „Niet dat de islamisten hun doelen verbergen. Het probleem is dat het Westen niet luistert.”  

- lees verder -

.............................................................................................................. 

Beschamend Europa

De in 2006 overleden Italiaanse verzetsstrijdster/schrijfster/interviewster Oriana Fallaci maakte in 2002 van haar hart geen moordkuil. Ze noemt een lange lijst van anti-Israëlische en pro-Palestijnse gebeurtenissen in Europa en noemt die beschamend. Uitdrukkelijk verklaart ze dat ze de kant kiest van Israël en de Joden en hun bestaansrecht wil verdedigen.  

 - lees verder - ....................................................................................................

VARA censureert Gretta Duisenberg

Roemrucht verdedigster van Palestijnse belangen wilde verklaren dat Israël in Gaza genocide pleegt en op de Westelijke Jordaanoever bank ethnic cleansing - en probeert dat te maskeren. En minister Verhagen verkondigt dezelfde leugens… Publieke omroep schendt vrijheid van meningsuiting, want ontneemt haar het spreekrecht.  - lees verder -

..........................................................................................................

'Leden van The Rights Forum zijn antisemieten en pogrom-voorbereiders'

Martien Pennings beschuldigt leden van de actiegroep van ‘unverfroren’ Jodenhaat en maakt gehakt van de bezetting (Amsterdam Post, januari 2012).     - lees verder -  

.......................................................................................................

Wie regeert nu echt de wereld?

‘Uitspraken van mannen als Disraeli, Wilson, Churchill, JFK en anderen zou elke twijfel over wie de baas is op onze planeet bij de lezer moeten wegnemen.’ Rockefeller, voorman van de Illuminati, bekent schuld en is er nog trots op ook. (Site bevat tientallen artikelen die voor een (r)evolutie in uw opvattingen zullen zorgen. Aan de orde komen onder meer Jodenhaat, de Protocollen, moslimhaat, Holocaust, en Achmadinejad.)  - lees verder -

..............................................................................................................................................................

‘Hans van den Broek maakt mij kotsmisselijk.’

“De opmars van zelfontkenners en de ontkenners van de realiteit is niet te stoppen. Ze vormen een transnationale beweging. Je vindt ze in het islamitische Iran, maar ook in het post-christelijke Hilversum.” Afshin Ellian concludeert in Elsevier:  Hans van den Broek en andere Hamas-liefhebbers behoren tot de Europese anti-Israëlische machinerie.   - lees verder -

 

        

GELIJKTIJDIG VERSCHENEN DRIE PUBLICATIES IN NEDERLANDSE DAGBLADEN N.A.V. HET A.S. BEZOEK VAN NETANYAHU AAN ONS LAND:

Open brief aan Rosenthal (opinie Dries van Agt, 9 januari 2012, Trouw 17 januari 2012)

“Wij vernemen dat de heer Benjamin Netanyahu, premier van Israël, ons land gaat bezoeken. Veroorloof ons, dr. Rosenthal, U ook enkele suggesties voor te leggen die, indien gerealiseerd, het bezoek van de Israëlische premier waardevoller…”  - lees verder -

Nederzettingen mogen niet profiteren van samenwerking met Israël (opinie Martin Siepermann, 17 januari 2012, NRC)

“Aangezien Israël voor de mensenrechten uitermate weinig respect toont en zijn internationale verplichtingen niet nakomt, zou een intensivering van de samenwerking helemaal niet aan de orde mogen zijn…” - lees verder –


Stop het gedoog- en beloonbeleid jegens Israël  (opinie Hans van den Broek, 18 januari 2012, Volkskrant)

 “De twee-statenoplossing is op sterven na dood, doordat Israël feiten blijft creëren die deze oplossing letterlijk en figuurlijk ondergraven. Nooit heeft de Nederlandse regering meer dwingende redenen gehad om niet langer te gedogen en…”  - lees verder –

Is van Agt de ‘right’ Forum man?

Over het conflict tussen Israël en zijn buren zijn de meningen hopeloos verdeeld. Eens te meer blijkt dat uit het artikel dat prof. Verbon in 2009  publiceerde op Joop.nl. En vooral uit de bijna honderd – soms nogal heftige – reacties pro en contra. Verbon schrijft: “Het zou de discussie in Nederland goed doen als er eens op een objectieve manier over het conflict en de geschiedenis ervan wordt bericht.” Wat volgt is een kritische beschouwing van Van Agt’s website The Rights Forum. Volgens Verbon biedt de site gekleurde informatie, die twijfel zaait over de onpartijdigheid van Van Agt. (Dezelfde prof. Verbon is de auteur van het hieronder aangereikte pro-Israëlische artikel Barbertje moet hangen). 

- lees verder -

...................................................................................................

Israël en internationaal recht: Barbertje moet hangen

Publicatie van Prof. H.A.A. (Harrie) Verbon, verschenen in De Internationale Spectator. ‘Degenen die de Palestijnse zaak een goed hart toedragen beroepen zich vaak op het ‘internationaal recht’ om hun veroordeling van Israël te onderbouwen’.  - lees verder -

Stan van Houcke pareert hier de visie van prof. Harry Verbon. Met een nawoord van Dries van Agt. De toon is onvriendelijk.

...........................................................................................................

Israël en het internationale recht

Publicatie van Roelf-Jan Wentholt in Amsterdam Post, met voorwoord van Martien Pennings. Wat zijn de zwakke punten van de VN? Lapt Israël werkelijk het internationaal recht zijn laars, zoals ons uit allerlei hoeken wordt gemeld? Hoe zit het met de ‘disproportionaliteit’, een fout die Israël vaak wordt verweten? En de nederzettingen? - lees verder -

....................................................................................................

Kerk en Israël

Franklin ter Horst, bekend van een pro-Israëlische nieuwsbrief op christelijke basis - over de manier waarop de Kerk van Rome zich altijd tegen de Joden heeft gekeerd en nu tegen de staat Israël.

...............................................................................................................

 

Bekijk hier twee antieke stenen cartoons: Ecclesia en Synagoge.

 

OORLOG EN VREDE

Wie en wat bepaalt of een oorlog ‘gerechtvaardigd’ is?

MEI 2011. Het Westen heeft, met de steun aan opstandelingen in Libië, een nieuw front geopend in de strijd tegen Midden-Oosterse dictators. Zowel de betrokkenheid als de stap zelf lijken selectief, want tegen het dictatoriaal bewind van onder meer Bahrein, Saoedi-Arabië en Syrië wordt, althans tot op vandaag, weinig ondernomen.

De feiten roepen een serie vragen op. Met welke argumenten praten leiders het beginnen van een oorlog goed? Hoe hoort tijdens de strijd  te worden gehandeld? Is vooraf grondig gedacht over hoe aan de strijd een eind wordt gemaakt?

Twee beschouwingen over dit onderwerp : 

§    De rechtvaardige oorlog in historisch perspectief (auteur: Jan Hoffenaar)

§    De rechtvaardige oorlog. Zoeken naar de zin van een eeuwenoud concept (auteur: Theo Boer).

Aan de orde komen onder meer het pacifisme, de Bijbel, de vredesboodschap van Jezus, de visie van Augustinus, Thomas van Aquino en Hugo de Groot, de strijdlust van Mohammed, de Kruistochten, Irak, Afghanistan en, onvermijdelijk, de strijd tussen Israël en de Arabieren.

 

.........................................................................................

Een moslimfundamentalist voor de spiegel van Neregeb. De invloed van het verleden op de toekomstdroom van de moslimzelfmoordterrorist (-e) en op zijn/haar daden in het heden.

Onder deze titel verscheen in 2006 een paper van de hand van Jan Maes (K.U.L., Faculteit Godgeleerdheid). In deel 4 (De context van onheilspellend onrecht en onderdrukking) wordt de invloed van westerse mogendheden kritisch tegen het licht gehouden. Lezenswaard, actueel.  lees verder

.............................................................................................

Een vijand van Joods Israël.

MEI 2011 - In de maanden maart en april van 2009 publiceerde The Lancet vijf grote studies over de volksgezondheid in Bezet Palestijns Gebied, Gaza inbegrepen. De studies zijn verricht op initiatief van het tijdschrift en opgezet met grote zorg voor het wetenschappelijke niveau (1).  Volgens de definitie van de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) is gezondheid    

lees verder

     (Update van het in 2009 op deze site gepubliceerde artikel Gezondheid in Bezet Palestijns gebied. Ingezonden door Frans Jennekens, arts)

 

 

FEBRUARI 2011. Nieuwsmedia wijden miljoenen woorden aan de volksopstanden in de Arabische wereld. Deskundigen geven hun visie, die soms al binnen een dag achterhaald blijkt. Wat willen de opstandelingen? Komen er democratieën naar westers model? Stemmen in plaats van schieten? Of zal de triomf van de volkswil leiden tot nieuwe vormen van dictatuur? Is het rechtvaardig de vrijheid van het ene volk op te offeren aan die van het andere? Komt er een eind aan samenwerking en vredesverdragen en volgt een eindeloze reeks (misschien op religie gebaseerde) nieuwe oorlogen?

Geen commentaar en geen plaatje geeft de onzekere toestand scherper weer dan het hierboven afgebeelde product van cartoonist Clay Bennett (ons toegestuurd door een lezer, waarvoor dank).

Meer van deze kunstenaar: http://www.timesfreepress.com/news/opinion/cartoons/ ).

 

.........................................................................................................

ACTUEEL

Islamisering

APRIL 2011. Dreigt Europa onder de voet gelopen te worden door moslims? Of valt het allemaal wel mee? Worden hier en daar wat cijfers opgeklopt? Immers, onze politici hebben besloten er niets tegen te ondernemen. Want het heeft geen prioriteit en vormt geen bedreiging. En wat heeft dat islamdebat met het Israël-Palestinaconflict te maken? Onheilsprofeten melden: ‘eerst de zaterdag, dan de zondag’.  Bedoeld wordt dat eerst Israël onder de voet wordt gelopen en vervolgens het christelijke Westen. Op internet valt te lezen dat 'militante moslims' alleen al in 2009 165.000 christenen zouden hebben vermoord. Nog afgezien van de vele honderdduizenden moslims. Xenofobie, irrationele vreemdelingenhaat, ongepaste 'uitsluiting'? Reële dreiging of exploiteren van angst? Serieuze toekomstverwachting of haatzaaierij?  Een selectie (met korte toelichting) uit de honderden websites die het onderwerp behandelen. Met hier en daar in de staart een discussie waarin argumenten – zinnig en onzinnig - boven komen drijven.

.........................................................................................................

De Sharia en de conclusie van het EHRM

MAART 2011. Over de sharia (en eventuele ‘beperkte invoering’ ervan in Europa) wordt fel gediscussieerd. In het arrest Refah Partisi versus Turkije komt de Europese Hof voor de Rechten van de Mens tot een opmerkelijke uitspraak (2003).

..........................................................................................................

Hollandse soldaten in Libanon

JANUARI 2011.

Vraag: zijn ooit Nederlandse legereenheden betrokken geweest bij de strijd tussen Israël en de Arabische buurlanden?

Antwoord: Ja, tussen 1979 en 1985 zijn circa 8.000 Nederlandse militairen in het strijdgebied actief geweest.

............................................................................................................

HOLOCAUST/SJOA

Waar kwam al dat geweld vandaan?

Uitgeverij Verbum heeft een spraakmakende studie toegevoegd aan de lange reeks boeken over Hitler’s poging het Europese Jodendom uit te roeien. Veel mensen vragen zich in herdenkingsjaar 2010, 65 jaar na WO2, af hoe dit in ons hoogbeschaafde werelddeel heeft kunnen gebeuren. De Italiaanse hoogleraar Enzo Traverso komt met een verrassende verklaring. Moeten we kritischer leren kijken naar onze zo veelgeprezen ‘westerse normen en waarden’? Actueel en baanbrekend.

 

Opschudding over een kerstboom

NOVEMBER 2010.

Overbezorgde bestuurders vrezen dat ‘nieuwe nederlanders’ en dan vooral nedermoslims gechoqueerd raken over de kerstboom. In hun islamvriendelijke verwarring lijken ze het verschil kwijt tussen christelijke en heidense symbolen. Is de vaderlandse maatschappelijke opwinding nieuw? Helaas, onze zuiderburen waren ons voor. Ene Linda Bogaert maakte er een leuk verhaaltje over. En hier een kort verhaaltje over kerst, met een link naar geschiedenis en achtergronden.      

................................................................................................................................

         

The Rights Forum

Samen met een groep medestanders heeft ex-minister Van Agt op 10 december 2009 deze nieuwe website geopend. Naast de vele positieve berichten verschijnt op tv, radio, in kranten en op internet stevige kritiek. Zomaar een greep: hier een gesproken en hier een geschreven reactie.

...........................................................................................

 

GAZA-OORLOG

Britse kolonel verdedigt Israëlisch leger

Filmpje op YouTube. De Britse kolonel Richard Kemp vertelt dat het IDF uiterst zorgvuldig heeft geopereerd om burgerslachtoffers te voorkomen. Zijn uitlatingen staan haaks op de geruchtmakende conclusies van het Goldstone-rapport. Daarin wordt Israël beschuldigd van oorlogsmisdaden.

.................................................................................................................................

ISLAMDEBAT

De gedroomde samenleving

Lijdt Nederland aan sociale hypochondrie? Zeuren we over allochtonen zonder te weten welke kant we nu echt op willen? Kees de Waijer recenseert op Kennislink.nl het boek van theoretisch socioloog Willem Schinkel. Een andere commentator, Hans Achterhuis (in de Volkskrant), is minder enthousiast.

..................................................................................................................................

 

CHRISTENDOM

De puntjes op de i

Op zijn site Sign2god haalt Hein Kuipers een reeks christelijke dogma’s onderuit. Over de sabbat, de zondagsheiliging, heiligverklaren, de tien geboden, de maagdelijkheid van Maria, en zo verder.

..................................................................................................................................

Zijn de nederzettingen echt een sta-in-de-weg voor vrede?

Op deze Nederlandstalige site vind je een serie artikelen over het Israël-Palestinaconflict, altijd vanuit pro-Israëlisch perspectief. Vooral de visie van Raphael Israeli (Hebr. Universiteit Jeruzalem) op nederzettingen en vrede (29/8/2009) valt op. Zijn betoog staat in fel contrast met de oproepen van westerse leiders om Joodse vestiging op Palestijns gebied stop te zetten.

................................................................................................................................

Hedendaags antisemitisme

Hoogleraar gaat in op nieuwe vormen van antisemitisme (DGA). In de verbanden die gelegd worden tussen de Sjoa (Holocaust) en de gebeurtenissen van begin 2009 in de Gazastrook, schuilt volgens hem een concreet gevaar.

Wie valt Iran aan?

Volgens dit artikel in de Wall Street Journal ‘dwingt’ Obama Israël om een oorlog te beginnen die in de hele wereld slecht zal vallen.

 

Kinderen graven tunnels

Video over de gang van zaken rond Palestijnse tunnels. Naast sigaretten en drugs vindt een constante stroom wapens zijn weg naar de inwoners van de Gazastrook. Lucratieve business die veel vragen oproept. Vooral over de merkwaardige dubbelrol van Egypte.  

 

Tariq Ramadan bidt voor Palestijnse en andere moslimstrijders

Kijk en luister naar een video waarin deze veelbesproken bruggenbouwer bidt voor moslims in gebieden waar gevochten wordt.  Benieuwd naar de letterlijke tekst van zijn gebed? Op de website van de VVD vind je een vertaling. Op deze site (Engelstalig) worden maar liefst 40 argumenten opgesomd waarom Ramadan als moslimactivist moet worden gekwalificeerd en niet als bruggenbouwer tussen Oost en West. Hier doet een kritische commentator het nog eens dunnetjes over.

Kijk ook op: http://hoeiboei.web-log.nl/hoeiboei/2007/03/tariq_ramadan_w.html

 

 

 

Dezelfde God?

Een deel van het conflict Israël-Palestina speelt zich af in een wat minder grijpbare sfeer: die van de religie. Bijbel en Koran worden er per bladzij bijgesleept. Voortdurend komt de vraag aan de orde of de God die  joden, christenen en moslims aanbidden wel één en dezelfde is. Op deze website aandacht voor de vele verschillen. Vanuit een overtuigd christelijk perspectief. Tevens te koop aangeboden: een gelijknamig boek met details. Komt hiermee een eind aan de discussie?

Breaking the silence

Bekijk de website van deze ngo die het wereldnieuws haalde. De actiegroep publiceerde in de zomer van 2009 een rapport over Israëlische soldaten die kritiek uitten op de legerleiding. Ze zouden opdracht hebben gekregen om grof geweld te gebruiken (Gazastrook januari 2009). Lees hier hoe de groep in elkaar steekt. Opvallend detail: ons land betaalt flink mee. Lees ook deze aanval op Breaking the Silence, afkomstig van een andere Israëlische actiegroep, Honest Reporting.

  

Gezondheid in Bezet Palestijns gebied

In de maanden maart en april van 2009 publiceerde het toonaangevende geneeskundeblad The Lancet vijf grote studies over de volksgezondheid in Bezet Palestijns Gebied, Gaza inbegrepen. De studies zijn verricht op initiatief van het tijdschrift en opgezet met grote zorg voor het wetenschappelijke niveau. Volgens de definitie van de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) is gezondheid een toestand van volledig lichamelijk, psychologisch en sociaal welzijn. Uit deze definitie blijkt dat gezondheid meer omvat dan afwezigheid van ziekte (2).  De belangrijkste conclusies worden puntsgewijze besproken. Bijdrage van Frans Jennekens, arts.

Pleegde Israël genocide?

Uitroeiing van een volk. Hamas wil volgens haar handvest de Joden uitroeien. Achmadinejad van Iran wil Israël van de kaart vegen. De Koran roept in diverse teksten op tot de jacht op Joden. Aan de andere kant - ook de staat Israël wordt er geregeld van beschuldigd genocide te plegen. Op Libanezen en op Palestijnen. Hoe juist is dat?

 

Voor - en tegenstanders aan het woord

De Amerikaanse site www.procon.org behandelt honderden vragen over het conflict. Alle antwoorden worden gegeven door een of meer direct bij het conflict betrokken politici, journalisten en/of wetenschappers. Veel documentatiemateriaal.

Islamdossier van dagblad Trouw

Lange lijst verdiepende artikelen over de islam. Aanbevolen studiemateriaal voor mensen die meer willen weten over het geloof van de moslims.

Waarom de aanval op Gaza?

Interview op APN. Americans for Peace Now is een organisatie die het Israëlische regeringsbeleid niet kritiekloos benadert. Yossi Alpher, een Israëlisch veiligheidsexpert, geeft antwoord op een serie indringende vragen.

 

Botsende meningen

Dit artikel in het nrc (van maart 2008 | ‘Was de invasie in Gaza terecht’) leek achterhaald. Plotseling weer hoogst actueel. Ook de eraan gekoppelde discussie is dat. In bijna 400 reacties komen ongeveer alle elementen van het conflict aan de orde.

.............................................................................................................  

 

Jeruzalem    Al-Aksamoskee    Tempelberg    Rotskoepel

..............................................................................................................

 

 

ENCYCLOPEDIA OF THE PALESTINE PROBLEM

 

Omvangrijk internet-boekwerk (meer dan 1.000 blz.) over de problemen tussen Israël en de Palestijnen. Geschreven vanuit Arabisch perspectief door een Palestijnse christen, Issa Nakhleh, die jarenlang optrad als Palestijns gedelegeerde bij de VN. Bevat naast veel feiten ook discutabele informatie. Voorbeeld: de suggestie dat de Israëlische bevolking van vandaag hoofdzakelijk  uit Chazaren bestaat en dus niet ‘echt’ Joods is.  

 

 

 

Korte samenvatting van het conflict (2 minuten)

De kern van de zaak. Poging tot uitleg op één a4’tje. Veel moet worden weggelaten.

______________________


Uitgebreide samenvatting van het conflict (15 minuten)

Religieuze achtergronden, wederzijds geweld, het eigendomsrecht, de buitenlandse steun, het zionisme en het antisemitisme. Ook op zeven a4’tjes is het niet mogelijk compleet te zijn en alle aspecten van dit al meer dan honderd jaar durend conflict te beschrijven. 

 

OVER DEZE SITE

 

Websites over het conflict tussen Israël en zijn buurlanden zijn bijna altijd eenzijdig gekleurd door politieke of religieuze motieven.

 

Op deze site doen we een poging om allerlei facetten van het conflict in kaart te brengen - zonder voorkeur te tonen voor een kleur. De site bevat dus pro- en anti-Israëlische, maar ook pro- en anti-Palestijnse informatie.

 

Sommige (nieuws-) feiten lijken onvermijdelijk op christelijke, atheïstische, zionistische of andere propaganda; andere op Palestijnse, Arabische of islamitische propaganda.


De manier waarop lezers nieuwsfeiten inpassen in hun stelsel van opvattingen is o.i. een kwestie van smaak. Vooral bepaald door plaats en omstandigheden van geboorte, opvoeding, opleiding en ervaring (-en).

 

Op dit moment bevat de site meer dan 1.500 onderwerpen:

 

 • Biografieën van hoofdrolspelers uit heden en verleden

   

 • Uitleg over aspecten van de bij het conflict betrokken godsdiensten: jodendom, christendom en islam

   

 • Directe links naar relevante artikelen en websites. 

   

  Verwijzing naar websites en/of andere informatie van derden houdt niet in dat VECIP het met de inhoud daarvan eens is. De enige opzet is, de lezer in aanraking te brengen met de vele visies op het conflict.

   

  Voor de beste manier om bij de onderwerpen te komen zie ZOEKTIPS hieronder.

   

  De samensteller

  (juli 2014)

   

  Meer weten over de site? Ga naar

  Veelgestelde vragen (FAQ's) 

ZOEKTIPS

 

 

Alleen interesse voor de kern van het conflict?


Klik op Kernthema’s en kies uit ruim 50 onderwerpen.


Gespecialiseerd onderwerpen kiezen uit het  thema van uw keus? Klik op

Zoeken op thema


Zoeken binnen een letter van het alfabet? Klik op

Zoeken op alfabet


Alleen de laatste bewerkingen bekijken? Klik op Recent toegevoegd of Recent aangepast

 

Op zoek naar een overzicht op jaartal? Klik op Tijdbalk.


In de tijdbalk kan op thema worden gefilterd.

 

Vanuit ieder onderwerp kan via de knop Chronologisch bladeren op tijdsvolgorde (zowel voor- als achteruit) verder worden gelezen.

 

Alfabetisch bladeren kan binnen de artikelen (links- en rechtsboven) door te klikken op Vorige en Volgende.

 

Rechts bovenin de adresbalk is een diashow te zien. Door op een plaatje te klikken wordt direct doorgelinkt naar het artikel over de gekozen persoon.  

  

Aan deze site worden dagelijks gegevens toegevoegd.


§     Ter vergelijking: de Koerden.


§     1948: ordinair landjepik. Of toch Jihad, religieuze oorlog?


§     Democide.


§     En opnieuw: evolutie of creatie?


§     Israël voert apartheidsbeleid. Of zijn het juist de Palestijnen?


§     Democratie of kalifaat?


§    Vriendschap tussen Hamas en Rotterdam!


§     Why Jews Fled The Arab World          


§     Papa Is Een Martelaar!


§     Weblog Israël


§     'Israel Schendt Het Internationaal Recht'


§     Wat Gebeurde Er Echt


§     Islam: De Religie Van De Vrede


§     De Heiligheid Voorbij


§     De Hersenloze Politieke Correctheid


§     Is Islamofobie Een Vorm Van Racisme?


§     Ter Vergelijking: De Koerden


§     Interviews Van Peace Now


§     Arabist Jansen


§     Onverenigbaarheid Van Karakters.


§     Supersnel Het Laatste Nieuws?


§     Opmerkelijke Site. Van Een Opmerkelijk Ex-Politicus.


§     De Landclaim.


§      "Waarom Ik De Cartoons Publiceerde."


§     Eenzijdige Propaganda?


§     Vijftig Relevante Films


§     Joden Tegen Zionisme


§     Een Mausoleum Voor Arafat?


§     Waarom Ik Een Agnost Ben 


§     Waarom Ik Geen Christen Ben


§     Waarom Ik Christen Ben


§     Pijnlijke Waarheid Of Antisemitische Uitglijder?


§     'Het Is Omdat We Altijd Van Israel Verliezen'


§     Forum. Onderwerp: Israël - Palestina


§     Andere Brandhaarden


§     De Rechtvaardiging Van Geweld.


§     Waarom Zijn De Meeste Zelfmoordenaars Moslim?


§     Conflicts Forum


§     Moslimartsen En De Eed Van Hippocrates


§     Radiointerview Met Senator Anja Meulenbelt.   


§     De Arabische Wereld Als Bron Van Antisemitisme?


§    Onderhandelingsgeschiedenis


§     Is De Kwestie-Libanon Definitief Opgelost?


§     Amin Hadj Al-Hoesseini. Oom Van Arafat.


§     Terreur


§     Sjoa Of Holocaust (Duits)


§     Ontaarde Kunst.


§     Maak Kennis Met De Anne Frankstichting.


§     Fascinerend Twistgesprek.


§     Protocollen Van De Wijzen Van Sion


§     Glubb Pasha


§     De Oorsprong Van De Palestijnen?


§     Zionisme Als Conflictbron


§     Israëliet David Contra Filistijn Goliath


§     Waarom Ik Naar Israel Emigreerde


§     Ceuta. Stukje Europese Unie In Noord-Afrika


§     Samenvatting Van Het Conflict.


§     De Islam.


§     Stenen Cartoon. In De Hoofdstad Van Euro


§     Hamas.


§     “Wij Worden Opgevoed In Haat!” Arabs For Israel


§     Vn-Resoluties Over Israël

§     One Jerusalem

§     Financiële Steun Aan Palestijnen.

§     Besnijdenis. Verbond Of Verminking?

§     Palestijnse Leiders.

§     Powerpoint-Presentatie Over Het Conflict

§     Andere Visie Op Recent Geweld.

§     Foto's Van Bijbelplaatsen.

§     De Joodse Lobby In De Usa.

§     Thema Oorlog.

§     Joden Op De Bres Voor Palestijnen? 

§     Joods Kunstenaar Die Christelijke Kunst Maakt?

§     Meer Weten Over De Tweestatenoplossing?

§     Of Toch Maar Samen?

§     Israel Vanuit Je Luie Stoel.

§     Nieuws. Van Debka.

§     Palestijnse Visie.

§     Dodelijke 20e Eeuw.

Ferswww.vecip.com

Zoek via Google in deze site naar:
Voeg deze site toe aan favorieten