Chirurgische ingreep waarbij de voorhuid van de penis, die de eikel bedekt, verwijderd wordt. De medische term ervoor is circumcisie. Werd al in de antieke oudheid toegepast – als verbondsteken.

 

Oorsprong

Besnijdenis vindt plaats binnen bepaalde religies en bepaalde stammen en volkeren en stamt uit de antieke wereld. In het Egyptische rijk doet het gebruik volgens onderzoekers zijn intrede omdat de besneden penissen van slaven uit Nubië indruk maken op de Egyptische priesteressen. De joden zouden deze Egyptische traditie hebben overgenomen. Abraham stelt de besnijdenis van pasgeboren jongens in als verbondsteken met God en als plicht. Joodse jongensbaby’s worden op hun achtste levensdag besneden. Gewoonlijk krijgt het kind op die dag ook zijn naam.

Verbond

Tot de tweede eeuw vindt er bij de joden wel besnijdenis plaats, maar niet in radicale vorm. Als blijkt dat sommige mannen hun voorhuid herstellen wordt de parijah ingevoerd. Daarbij knipt de moheel (de deskundige) met gescherpte duimnagel ook de binnenste voorhuidlaag af. B’riet mila is de Hebreeuwse term voor besnijdenis. Dit betekent ‘verbond van de besnijdenis’ en geeft aan dat de jongen is opgenomen in het verbond dat God sloot met aartsvader Abraham. Hij beloofde dat Abrahams nageslacht het Uitverkoren Volk zou zijn.

Islam

Ook binnen de Islamitische godsdienst wordt de ingreep toegepast. De Grote Profeet Mohammed is besneden. Hij was het die bepaalde dat alle jongens besneden moeten worden. In de praktijk worden vrijwel alle islamitische jongens besneden, maar binnen de islam verschillen de meningen over de vraag of besnijdenis verplicht is. De Koran schrijft het gebruik niet voor. In de Soenna gebeurt dat wel. In dit geschrift wordt het gebruik wel aanbevolen maar niet verplicht.

Remedie

In de achttiende eeuw introduceert de Zwitserse arts Dr. Samuel Tissot besnijdenis als kuur tegen masturbatie. Volgens de arts is masturbatie de oorzaak van ziekten als epilepsie. Hierna wordt besnijdenis in verschillende landen ingevoerd. De zienswijze raakt achterhaald: in de negentiende eeuw neemt het gebruik in deze landen, waaronder de VS, echter weer af. Naast rituele religieuze redenen kan besnijdenis ook om hygiënische of medische redenen worden uitgevoerd. In ‘moderne’ landen als de VS en Canada wordt in onze tijd meer dan de helft van de jongens en mannen om die redenen besneden.

Meisjes

Naast de besnijdenis voor jongens kent de islamitische wereld ook de vrouwenbesnijdenis: een onderwerp dat de afgelopen jaren omstreden is geraakt. De ingreep is geen religieus symbool, heeft geen medisch aspect, is veel verminkender en is in veel landen – waaronder het onze – intussen bij wet verboden.

Christendom

In de christelijke religieuze traditie is de besnijdenis als symboolfunctie vervangen door de doop, die nauwelijks als verminkende ingreep kan worden beschouwd. Wel zijn er ex-christenen die zich erover beklagen dat ze als klein kind buiten hun wil gedoopt zijn en daarmee een ongewenst verbondsteken dragen. Ook zijn er christenen die zich als volwassene opnieuw laten dopen – om het verbond opnieuw en deze keer in vol bewustzijn van de betekenis ervan – te beleven. Bij de (kinder-) doop wordt geen onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes.

Religieuze besnijdenis bij jongens met een joodse en islamitische achtergrond is een gangbare en geaccepteerde praktijk, ook in onze West-Europese cultuur. Deze vorm van besnijdenis geschiedt in beginsel niet op medische gronden en wordt in het algemeen niet in strijd geacht met het recht op integriteit van het lichaam. De religieuze inkadering legitimeert de jongensbesnijdenis. Toch bestaat jegens deze praktijk soms een ambivalente houding. In een voornamelijk door christendom en liberalisme gevormde westerse cultuur blijkt de institutionalisering van een rituele handeling als de besnijdenis van jongens soms aanleiding te kunnen geven tot spanningen in praktijk en beleid. Het betreft dan voornamelijk problemen `in de marge’, zoals spanningen in gemengde huwelijken bij de besnijdenis van een kind, of gewetensconflicten van artsen, wanneer voor deze ingreep geen medische indicatie bestaat.

 

Meer informatie:

(overgenomen van Ethische perspectieven: A. Simons, De pragmatische ethiek van Dewey & Onderzoek naar besnijdenis; http://www.ethische-perspectieven.be/page.php?LAN=N&FILE=ep_detail&ID=74&TID=191 ; zie voor vervolgtekst bij vrouwenbesnijdenis).

Bronnen:

http://www.ontdeksnel.nl/search/besnijdenis/1/6/0/ (bevat tientallen links naar onderwerpen over besnijdenis: aanbevolen!)

www.vrouwenbesnijdenis.nl/

www.besnijdenisinfo.nl/

www.members.aol.com/Pillcock/Gesch_nl.html

Beoordeel dit artikel

Gerelateerde Berichten