Vrije Encyclopedie van het Conflict IsraŽl - Palestina
www.vecip.com
   


VN-resoluties  

 

Besluiten (of: voorstellen, aanbevelingen) van de Verenigde Naties om internationale conflicten op te lossen.

 

vn resoluties statistiek   

 

De VN hebben in de loop der jaren tientallen resoluties over IsraŽl en de Palestijnse kwestie uitgevaardigd. Zonder uitzondering keren ze zich tegen IsraŽlisch beleid en acties. Tegen Palestijnse acties of die van andere tegen IsraŽl gerichte terreurorganisaties zijn geen resoluties aangenomen. Pro-IsraŽlische bronnen zien dat als bewijs dat de VN een anti-IsraŽlische organisatie is.

 

Conflict over een conflict

Pro-Palestijnse bronnen beklagen zich erover dat IsraŽl er niet ťťn heeft uitgevoerd. IsraŽl verdedigt zich met het standpunt dat de Arabieren herhaaldelijk vernietigingsoorlogen tegen het land hebben gevoerd en dat IsraŽl het recht heeft zich te verdedigen.

Van anti-joodse zijde wordt de Verenigde Staten verweten dat het met twee maten meet, door van onder meer Saddam Hoessein naleving van de resoluties te eisen en de resoluties tegen IsraŽl niet te ondersteunen.

 

Proportie

Van pro-IsraŽlische kant komt de verwijtende vraag waarom er naar verhouding zo veel resoluties zijn ten nadele van de staat IsraŽl, terwijl resoluties ter berisping van Rusland, China, KroatiŽ, TsjechiŽ, Afrikaanse en Arabische landen, waar de mensenrechten op grote schaal worden geschonden en bloedige moordpartijen plaatsvinden (Congo, Soedan), ontbreken.

 

Bezetting

De strijd spitst zich toe op resolutie 242, van november 1967. De indruk wordt gewekt dat deze zich beperkt tot de eis aan IsraŽl tot terugtrekking uit bezette gebieden. IsraŽl wordt eenzijdige schending verweten, omdat het de geŽiste terugtrekking niet uitvoert. IsraŽl beroept zich op de rest van de tekst van de resolutie, die ook van de andere partij (-en) verandering vraagt. IsraŽl verdedigt zich met de opmerking dat de resolutie beide partijen maant de problemen in vrede op te lossen.

 

Machteloos

Sommige commentatoren zien in de vele tegen IsraŽl gerichte resoluties het bewijs voor een principieel anti-IsraŽlische, zelfs antisemitische houding. De Arabische en in veel gevallen ook de islamitische wereld vormt volgens hen een machtsblok binnen de VN en werken daarmee een oplossing van het conflict tegen. Anderen wijzen erop dat de VS geregeld een veto uitspreekt over tegen IsraŽl gerichte (voorgestelde) resoluties en daarmee een oplossing blokkeert. Het gebrek aan politieke en militaire macht maakt de VN volgens sommigen tot een papieren tijger, die steeds weer niet in staat blijkt grote conflicten te voorkomen of op te lossen. Ook het vaak krachteloze mandaat van VN-troepen (blauwhelmen met een schietverbod) staat ter discussie.     

 

Chronologisch overzicht van de belangrijkste resoluties over het Midden-Oostenconflict (bron en basis zijn de letterlijke tekst van officiŽle VN-rapportage):

 

*(AV = algemene vergadering. VR = Veiligheidsraad)   

 

1947, no. 181, AV*:

Verdelingsplan van mandaatgebied Palestina in een Joodse staat (54%) en een Arabische staat (45%) en Jeruzalem (1%) met een internationale status.

Het plan wordt door de Joden aanvaard, hoewel de echte zionisten het hele land wensen. De Arabieren (Palestijnen) wijzen het af. Die willen het hele land, zonder vreemde indringers;

 

1948, no. 194, AV:

Recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen naar hun huizen en vergoeding geleden schade;

 

1949, 11 mei, AV:

Toetreding IsraŽl tot de VN.  De staat IsraŽl verklaart de verplichtingen van het VN-handvest te accepteren en wordt in dit verband herinnerd aan resoluties 181 en 194;

 

 

22 november 1967, no. 242, Veiligheidsraad, unaniem:

                De terugtrekking van IsraŽlische strijdkrachten uit (de; de opzettelijke weglating van het lidwoord in de Engelse tekst is aanleiding tot heftige discussie. Sommige commentatoren stellen dat zelfs de ontruiming van 100 m2 al genoeg is) in 1967 bezette gebieden (deze worden niet met name genoemd).

                BeŽindiging van de staat van oorlog.

                Eerbiediging en erkenning van de soevereiniteit, de territoriale onschendbaarheid en de politieke onafhankelijkheid van alle staten in de regio en van hun recht op een vreedzaam bestaan binnen veilige en erkende grenzen, vrij van bedreigingen en gewelddaden.

                Bevestiging van de noodzaak voor een regeling van het vluchtelingenprobleem. 

 

Resolutie 242 is de belangrijkste en meest omstreden VN-uitspraak.

 

 

1968, no. 252, VR:

Veroordeling van de wijziging van de internationale status van Jeruzalem.

(IsraŽl heeft de stadsgrenzen verlegd, is bezig met de bevolking te veranderen (Joodse kolonisten) en annexeert het hele gebied. De resolutie wijst dat af;

 

1974, no. 3236, AV:

Zelfbeschikkingsrecht voor het Palestijnse volk;

 

1974, no. 3637, AV:

PLO krijgt status van waarnemer bij de VN;

 

1974, no. 3246, AV:

Over het recht op gewapende strijd voor alle volkeren die onder koloniale of vreemde overheersing leven;

 

1975, no. 3379, AV:

Zionisme is een vorm van racisme.

(Deze resolutie werd eind 1991 herroepen)

 

1980

Herbevestiging rechten Palestijnse volk

 

1984, 38/79, AV:

Mensenrechten voor de bevolking in bezette gebieden

 

1988, no. 607 VR en 1989, no. 611, VR:

Veroordeling van het IsraŽlische deportatiebeleid. Verzoekt IsraŽl met klem zich te houden aan de Vierde Geneefse Conventie (zie 446 en 452)

 

1990, no. 673, VR:

Veroordeling van IsraŽlís weigering om VN-resoluties uit te voeren

 

1991, 16 december

Herroeping van de resolutie van 1975: zionisme = racisme.

 

De meest verzwegen VN-uitspraak over een fel omstreden onderwerp.

 

2002, no. 1397, VR:

Twee onafhankelijke staten: IsraŽl en Palestina, op basis van resoluties 242 en 338.

 

2004, no. 1559, VR:

 Vrede en veiligheid in Libanon. De tekst draait Ė zoals gewoon bij VN-resoluties - om de hete brij heen. Men bedoelt dat  terreurorganisaties als Hezbollah moeten worden ontwapend. Voor de volledige tekst zie http://nl.wikipedia.org/wiki/VN-Resolutie_1559.

Aan de resolutie Ė ook gewoon bij VN-resoluties - wordt geen uitvoering gegeven. Het Libanese leger en de regering van het land verklaren zich onmachtig om de bepalingen uit te voeren. In de zomer van 2006 wreekt de nalatigheid zich: Hezbollah heeft, o.l.v. Nasrallah, jaren de tijd gekregen zich in te graven. De organisatie heeft duizenden raketten opgesteld in Zuid-Libanon en lokt een oorlog met IsraŽl uit die meer dan duizend mensenlevens kost.
Gerelateerde onderwerpen:

Bezette gebieden | China | Hezbollah | Hoessein | IsraŽl | Jeruzalem | Joden | Kolonisten | Libanon | Mensenrechten | Palestijnen | Palestijnse vluchtelingen | Palestina | PLO | Racisme | Saddam | Soedan | Veiligheidsraad | Verdelingsplan | Verenigde Naties | Verenigde Staten | VN- | VS | Zionisme | Zionisten VN-besluiten | VN-resolutie 242 |

Thema's:


  • Onderhandelingsgeschiedenis
  • Conflictbronnen
  • Verenigde Naties, VN-resoluties (+ Volkenbond)

  • www.vecip.com

    Zoek via Google in deze site naar:
    Voeg deze site toe aan favorieten